de.unknown

.

บนโลกใบนี้

เราต่างมีความรักอยู่หลากหลายรูปแบบ

ความรักแบบครอบครัว

ความรักแบบเพื่อน

ความรักต่อตัวเอง

แต่ในที่นี้ เราจะมาพูดถึง

ความรักแบบคนรัก

ความรักของคนสองคนที่เกิดจากความรักความเข้าใจ

ความต้องการที่จะอยู่ด้วยกันแบบไม่มีเงื่อนไข

ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน หรือเขาคนนั้นเป็นอะไร

.

ใช่ ในโลกใบนี้

เรามีสิทธิจะรักใครก็ได้

เพศไม่ใช่พรมแดนที่ขวางกั้นเราอีกต่อไป

ความรักระหว่างคนต่างเพศ

ความรักระหว่างคนเพศเดียว

ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ล้วนมีคุณค่า

แต่ในโลกแห่งความจริง

ความรักของคนสองคนไม่ได้ง่ายดายที่จบลงเพียงแค่เรารักกัน

เมื่อสังคมที่เราอยู่มีสิ่งที่กำหนดกรอบความสัมพันธ์…

--

--

de.unknown

de.unknown

𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭 #𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘺